Yatırım Teşvik Belgesi Sık Sorulan Sorular

0
659
views

Bugüne kadar Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili gelen soruların cevaplarına istinaden bir araya getirdiğim sorular aşağıdaki gibidir:

1) Yatırım kapsamında taşıt araçları teşvik edilmekte midir?

Sağlık ve belediye hizmetlerinde kullanılan araçlar, trafiğe çıkamayacak nitelikte olup apron veya limanda kullanılan araçlar ile madencilik ve hazır beton yatırımlarında kullanılan araçlar hariç olmak üzere karayolu nakil vasıtaları ve binek araçları Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında değerlendirilmemektedir.

2) Mevcut tesisim için teşviklerden faydalanabilir miyim ?

Daha önce yapılmış mevcut yatırımlar için veya mevcut istihdam için yatırım teşviklerinden faydalanılamaz. Mevcut tesise ilave yatırım yapılacak olması ve bu yatırım için YTB alınması halinde yatırım teşviklerinden faydalanılabilir.

3) Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri Yatırım Teşvik Desteklerinden faydalanabiliyor mu ?

“Poliklinik” ibaresi Yatırım Teşvik desteklerinden faydalanamayacaktır. “Merkezi” olarak açılması şeklinde yatırım teşvik belgesi alınabilir.

4)  Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Tıp Merkezi gibi oluşumlar hangi Yatırım Teşvik desteklerinden faydalanabilmektedir?

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Tıp Merkezi gibi oluşumlar sadece Genel Teşvik desteklerinden yararlanabilmektedir.

5) Bölgesel Teşvik desteklerinden faydalanabilecek sağlık yatırımları hangi kapsamda olmalıdır?

“Hastane” kapsamında yapılacak yatırımlar bölgesel teşvik desteklerinden faydalanabilecektir.

6) Kültürel yatırımlarda Yatırım Teşvik Sisteminden faydalanılabilir mi?

Kültür yatırımları için, Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak kültür belgesine istinaden teşvik belgesi düzenlenebilir. Ancak, münhasıran bu amaçla inşa edilenler dışında, yeme-içme, spor, eğlence ve satış üniteleri gibi birimler kapsama dâhil edilmez.

7) Yatırım Teşvik Belgesi alımı demir çelik üretimlerinde hangi koşullara bağlıdır?

a-) Ortaklık yapısındaki bir veya birden fazla tüzel kişinin veya kamu kurum ve kuruluşunun hisseleri toplamının %25 veya daha fazla olmaması

b-) Başka bir işletmenin sermayesinin %25 veya daha fazlasına sahip olmaması

c-) Çalışan sayısının yıllık 250 kişiden az olması

ç-)Yıllık net satış hasılatı 50 Milyon € veya mali bilançosu değeri 43 Milyon € karşılığı Türk Lirasını aşmaması gerekmektedir. Bu şartları taşıyan işletmeler yerel yönetimler ve kalkınma ajansları aracılığı ile yatırım teşvik belgesi alabilirler.

8) İkinci el makine ekipman alımlarında Yatırım Teşvik desteklerinden faydalanılabilir mi?

Kullanılmış yerli makine ve teçhizat teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmemektedir.

9)   Yatırım Teşvik Belgesi ile alınmış ürünlerin satışı mümkün müdür?

Yatırım Teşvik Belgesinin tamamlama işlemleri yapıldıktan sonra 5 yıl geçtikten sonra satış mümkündür.

10)   Yatırım Teşvik Belgesi almış bir firma ne kadar süreliğine bundan yararlanmaktadır? Bu sabit bir zaman dilimi midir? Değişkenlik gösterir mi? Süre uzatımı olabilir mi?

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırımların Belgede öngörülen sürede gerçekleştirilmesi esastır. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi hâlinde, teşvik belgesinde kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar ek süre verilebilir. Bölgesel desteklerde ise süreler değişkenlik göstermektedir.

11)   Yatırım Teşvik Belgesini aldıktan sonra süreç nasıl işlemektedir? Firma alımları nasıl yapmalıdır?

Yatırıma başlanıldığının kabul edilebilmesi için, yatırımın başlangıç tarihinden sonra arazi-arsa, altyapı, bina-inşaat, makine ve teçhizat (avans ve ön ödemeler dahil) ile diğer yatırım harcamalarına yönelik olarak teşvik belgesinin ilk düzenlendiği tarihteki sabit yatırım tutarı esas alınmak üzere, sabit yatırım tutarının en az yüzde onu oranında harcama yapılması gerekmektedir.

12)   Bölgesel yatırım teşvik desteğinden faydalanırken teşvik kapsamında yıllık kira bedeli de yer almakta mıdır?

Yatırım yeri tahsisi: Yatırım yeri tahsisi Bölgesel Teşvik Desteklerinden faydalanıldığı takdirde sadece yatırımın yapılacağı yerin tahsis edilmesi desteğidir. Kira bedelini, kredilendirilerek satın alımları vb. karşılamaz. Kira bedeli yatırımcıya aittir.

13)   Yatırım teşvik desteklerinden yararlanırlarken, aynı zamanda Kobi proje desteklerinden de yararlanılabilir mi?

Faydalanıcı aynı anda birden fazla destekten faydalanacaksa, faydalanacağı desteklerin konu/alan vb. aynı olmamalıdır. Örneğin KOBİ Proje destek programından faydalanırken KDV istisnası ya da gümrük muafiyeti kullanılırsa Yatırım Teşvik desteğinden faydalanamaz. Hibe desteği ya da muaf tutulacak konuların farklı olması gerekmektedir.

14)   İmalat sektörü destek kapsamında mıdır? Ne tür makine ekipmanlar yatırım teşvik kapsamında uygun görülmektedir?

İmalat sektörü destek kapsamındadır ve üretimde kullanacağınız her türlü makine ekipman destek kapsamında değerlendirilmektedir. Bunun tek koşulu olarak makine ekipmanın amortismana tabi iktisadi kıymet olması gerekmektedir ve hammadde olmaması gerekmektedir.

15)   Yatırım Teşvik Belgesi mevcut bir işletme 5 yıl boyunca elektrik satışından kaynaklı kurumlar vergisi muafiyetinden faydalanabilir mi?

Yatırım teşvik desteklerinde yenilenebilir enerji yatırımlarında kurumlar vergisi muafiyeti söz konusu değildir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here