Ülkemizde Nasıl Melek Yatırımcı olunur?

0
324
views

Melek yatırımcı olabilme şartları ülkeden ülkeye değişkenlik gösterebilir. Ülkemizde melek yatırım tabiri yerine bireysel katılım sermayesi sistemi kullanılmaktadır. Bireysel katılım sermayesi sistemi mevzuatta geçmektedir.  BKY (Bireysel katılım yatırımcısı olabilmek için Hazine Müsteşarlığına başvuru yapılmalıdır. Müsteşarlık tarafından verilen BKY Lisanlı ile melek yatırımcı olunabilir.

En başta melek yatırımcı olabilmek için gerçek kişi olmak gerekir. Yani şirket veya kurum melek yatırımcı olamaz, şahıs olunmalıdır. Yönetmeliğe göre BKY Lisansı alabilmek için;

1.      Yüksek Gelir veya Servete Sahip Yatırımcı Kriterleri

  • Lisans almadan- başvurusundan  önceki iki takvim yılı için, yıllık gayrisafi geliri 200.000 TL ve üzerinde olan yatırımcılar

ya da;

  • Müracaat anında sahip oldukları her türlü kişisel servetin toplam değeri 1.000.000 TL ve üzerinde olan yatırımcılar.

2.      Tecrübeli Yatırımcı Kriterleri

Bu grupta ise ekonomik gücün yüksekliğinden ziyade tecrübenin varlığına vurgu yapılıyor.

  • Banka ve finansal kuruluşlarda fon veya portföy yöneticisi olarak ya da banka ve finansal kuruluşların küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin finansmanı, proje finansmanı veya kurumsal finansman birimlerinde veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları dahil girişim sermayesi şirketlerinde müdür veya dengi bir pozisyonda ya da daha üst bir pozisyonda en az iki yıl iş tecrübesine sahip olan veya,
  • Lisans alınmadan önce son beş yıl içinde en az iki yıl, yıllık cirosu en az 25.000.000 TL olan bir şirkette genel müdür yardımcısı veya dengi bir pozisyonda ya da daha üst bir pozisyonda çalışan veya,
  • BKY ağlarının birine lisans alınmadan önce en az bir yıl süreyle üyeliği bulunan ve müracaat sırasında halka açık olmayan en az üç şirkette BKY olarak ortak olan veya,
  • Başlangıç veya büyüme aşamasındaki şirketleri desteklemek amacıyla kurulmuş olan yurt içi kuluçka merkezlerinde ya da teknoloji geliştirme merkezlerinde en az iki yıl tecrübesi bulunan ve bu merkezlerdeki başlangıç veya büyüme aşamasındaki en az üç şirketin her birine en az 20.000 TL sermaye koyan kişiler BKY olmak üzere başvuru yapma hakkına sahiptir.

Farklı kriterlerde olmalı mı? Bence olmalı.

Bakalım bu sistem kendi kendine yaşabilecek mi? Ekosistem yatabilecek mi? ve  Girişimcilik için can suyu olacak mı?

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here