Türkiye’de Yatırım Teşvik Sistemi Nedir?

0
527
views
Teşvik Sistemi

2012 yılı Nisan ayı birlikte hayatımıza dahil olmuş bir teşvik sistemidir. Bu teşvik sisteminin uygulamaya alınmasındaki en önemli sebep; 2023 yılı hedefleridir.  Üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisinin bir parçasıdır.

Bu anlamda Yatırım Teşvik sisteminin amaçları aşağıdaki gibidir:

 • Tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek,
 • Üretimi ve istihdamı artırmak,
 • Uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımları özendirmek,
 • Uluslararası doğrudan yatırımları artırmak,
 • Bölgesel gelişmişlik farklılıklarını azaltmak,
 • Kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımları özendirmek.

Hedeflere ulaşmak için Yatırım Teşvik Sistemi içerisinde aşağıdaki teşvikler bulunmaktadır:

 • Bölgesel Teşvik Uygulamaları,
 • Öncelikli Yatırımların Teşviki,
 • Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki,
 • Stratejik Yatırımların Teşviki
 • Genel Teşvik Uygulamaları.

Yukarıda belirtilen uygulamalar ile yatırımcılara aşağıdaki kolaylıklar sağlanacaktır:

 • KDV İstisnası,
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti,
 • Vergi İndirimi,
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği,
 • Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği,
 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği,
 • Faiz Desteği,
 • Yatırım Yeri Tahsisi,
 • KDV İadesi

Söz konusu desteklerin tamamından veya bir bölümünden yatırımın büyüklüğüne, bölgesine ve konusuna bağlı olarak değişen oran ve sürelerde yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here