Türkiye ve AB’de ki KOBİ Tanımı Nedir?

0
561
views

04.11.2012 tarih ve 790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” ile KOBİ tanımı revize edilmiştir.

Kriter​ Mikro Ölçekli KOBİ  Küçük Ölçekli KOBİ Orta Ölçekli KOBİ 
Çalışan Personel Sayısı ​ ‹10 ‹ 50 ​ ‹ 250​
Yıllık Net Satış Hâsılatı​** ≤ 1 Milyon TL ​ ≤ 8 Milyon TL ≤ 40 Milyon TL
Yıllık Mali Bilanço Toplamı​* ≤ 1 Milyon TL ​ ≤ 8 Milyon TL ≤ 40 Milyon TL​

 

* Mali bilanço: Bir işletmenin belirli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren mali tabloyu

**Net satış hasılatı: Bir işletmenin brüt satışlarından satış iskontoları ve iadeleri ile diğer indirimlerin düşülmesi sonucu bulunan tutarı

AB’deki KOBİ Tanımı Nedir?

2003/361/EC sayılı tüzük çerçevesinde Avrupa Birliği’nde 1 Ocak 2005’te yürürlüğe giren KOBİ tanımı çalışan kişi sayısı, yıllık ciroları veya bilanço büyüklüğü ve son olarak da bağımsızlık kriterlerinden oluşan ölçüleri kapsamaktadır.

Kriter​ Mikro Ölçekli KOBİ  Küçük Ölçekli KOBİ Orta Ölçekli KOBİ 
Çalışan Personel Sayısı ​ ‹10 ‹ 50 ​ ‹ 250​
Yıllık Net Satış Hâsılatı​** ≤ 2 Milyon Avro ​ ≤ 10 Milyon Avro ≤ 50 Milyon Avro
Yıllık Mali Bilanço Toplamı​* ≤ 2 Milyon Avro ≤ 5 Milyon Avro ≤ 43 Milyon Avro

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here