Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesi Nedir?

0
283
views

Devlet destekleri ile ilgili başvuru yapmak isteyen firmaların çoğu tebliğ ve uygulama esaslarında (başvuru şartlarında) Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi ile karşılaşıyor. Fakat bu konuda ne yapması gerektiğini bilmiyor veya şartları sağlamadığını düşündüğü için başvurudan vazgeçiyor.

TÜR Belgesi; Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi iş birliği projelerinde ve Teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlara, yararlandıkları destekler çerçevesinde yürüttükleri proje sonucu ortaya çıkan mal ve hizmetlerin ve bunlar dışında özkaynaklarla geliştirilmiş ve değerlendirilmesi için gerekli usulleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından Ar-Ge projesi neticesinde ortaya çıktığı belgelendirilen ürünlerin piyasaya arz edilmesinden sonra proje sonucu ortaya çıkan hizmetler ile yerli malı belgesine sahip ürünler için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kurumca belirlenen esaslar çerçevesinde düzenlenen ve piyasaya arz tarihinden itibaren beş yıl süreyle kullanılabilecek olan belgedir.

TÜR Belgesi ihalelerde iş bitirme/deneyim belgesi yerine geçebilmektedir. Kamu destekli veya özkaynaklı bir Ar-Ge projesi tamamlamadan TÜR Belgesi alınamamaktadır. KOSGEB, Ekonomi Bakanlığı vb. bir Kamu Kurumundan/Kuruluşundan Yatırım Desteği alan firmaların TÜR Belgesi alabilmesi için Ar-Ge çalışması yapması gerekmektedir.

TÜR Belgesi ürünün piyasaya arz tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile geçerlidir ve herhangi bir ücret ödenmemektedir.

Özkaynaklı proje başvuruları, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’na (TÜBİTAK) iletilir. TÜBİTAK tarafından görevlendirilen hakemler tarafından yapılan inceleme sonucu düzenlenen raporlara göre Bakanlık tarafından işlem yapılır.

Devlet destekli Ar-Ge projeniz var ise başvurularınızı E-devlet üzerinden yapabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here