TEKNOKENTLERDE SAĞLANAN DESTEKLER

0
367
views

Teknokent; üniversitelerin, araştırma kurumlarının ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarını sürdürdükleri, katma değerli ürünler ortaya çıkardıkları, birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği organize araştırma ve iş merkezidir.

Teknokent (technopole) kavramı daha çok Fransa’da kullanılırken, ABD’de ‘Araştırma Parkı’, İngiltere’de ‘Bilim Parkı’, Uzakdoğu’da ise daha çok ‘Bilim Kenti’ veya ‘Teknoloji Kenti’ kavramları kullanılmaktadır. 4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasasında ise “Teknoloji Geliştirme Bölgesi” şeklinde tek bir kavram kullanılmaktadır.

Ülkemizdeki teknokentler de sağlanan destekler aşağıdaki gibidir:

 • Teknokentlerde faaliyet gösteren şirketler yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar için 31 Aralık 2023’e kadar gelir ve kurumlar vergisi alınmayacaktır.
 • Bu süre içerisinde bölgelerde üretilen sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de katma değer vergisinden muaf tutulmaktadır.
 • Araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31 Aralık 2023’e kadar her türlü vergiden müstesnadır.
 • Teknokentte bulunan personelin sigorta primi işveren hissesinin yüzde 50’si devlet tarafından karşılanmaktadır.
 • Ar-Ge personelinin bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak yönetici şirketin onayı ile bölge dışında geçirmesi gereken süreye ait ücretlerinin bir kısmını da gelir vergisi kapsamı dışında tutulmaktadır.
 • Bölgede çalışan Ar-Ge personelinin, ayrıca Ar-Ge personelinin yüzde onunu geçmeyecek şeklinde destek personelinin de bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihinde kadar her türlü vergiden muaf tutulacaktır.
 • Bölgede faaliyet gösteren firmalar geliştirdikleri teknolojik ürünün yatırımını yönetici şirketin uygun bulması ve bakanlığın izin vermesi ile bölgede yapabilecektir.

ANTALYA TEKNOKENT  BAŞVURU SÜRECİ

Antalya Teknokent Bölgesi içinde yer almak isteyen firmalar, Atek Başvuru Formu’nu doldurarak, bütün sayfaları paraflı , son sayfası kaşe ve imzalı şekilde Antalya Teknokent Yönetici ve İşletici A.Ş Yönetim Ofisine 5 nüsha halinde teslim ederler. (Elektronik ortamdan da teslim etmek gerekmektedir.)

Başvurular, Akdeniz Üniversitesi’nin konusunda uzman, bağımsız hakem hocaları(Öğretim Üyeleri) tarafından incelenir. Hakemlerin hazırladığı değerlendirme sonuçları, Yönetim Kurulu tarafından değerlendirmeye alınır. Teknokent Bölgesi’ne uygunluğu kabul görülen firmalarla sözleşme yapılır. Sözleşme süresi Proje süresi kadardır.

Başvuruları kabul edilmeyen firmaların daha sonra tekrar başvuruda bulunma hakları saklıdır.

İlk Başvuru ücretleri her bir proje için; 1000 TL + KDV olup, ilk başvuru esnasında Ödeme Dekontununun ibrazı gerekmektedir.

Mevcut Firma Başvurularından ise 500 TL + KDV, Kuluçka Başvurularından 200 TL+KDV talep edilmektedir.

BAŞVURU ESNASINDA VERİLMESİ GEREKLİ EVRAKLAR

 • Son yıla ait Vergi levhası fotokopisi
 • Şirket imza sirküleri (Güncel noter onaylı) / Şahıslar için imza Beyannamesi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Ticaret sicil gazetesi ( Kuruluş ve en son hali )
 • Şirket yetkilisine ait CV

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here