STRATEJİK ÜRÜN DESTEK PROGRAMI

0
484
views

1 Aralık 2017’de duyurusu yapılmıştır. Programın ana hedefleri;

 • İthalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi,
 • Üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımının sağlanması,
 • KOBİ’lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin tabana yayılması,
 • KOBİ ile büyük işletmelerin birlikte hareket edebilme yeteneklerinin geliştirilmesi,
 • Cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesidir.

Başvurular 1 Ocak- 31 Mart 2018 tarihleri arasında alınacaktır. Bu tarihe kadar uygulama usul ve esaslarının yayınlanması beklenmektedir. Henüz yayınlanmamıştır ve sadece ön bir bilgilendirme gerçekleştirilmiştir.

Aşağıda yer alan hedef ürünleri üreten firmalar desteklenecektir.

 • 20- Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
 • 21- Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı
 • 26- Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
 • 27- Elektrikli teçhizat imalatı
 • 28- Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
 • 29- Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
 • 30- Diğer ulaşım araçlarının imalatı (30.99 hariç)
 • 32- Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı
 • 23- Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (savunma sanayi ile işbirliği yapılması halinde) sektörlerinde yer alan ürünler

Başvuru yapılması için tek şart; KOBİ bir büyük işletme ile işbirliği içerisinde başvuru yapmalıdır.

Destek Üst Limiti: 5.000.000 TL (Geri ödemesiz +Geri ödemeli)

Başvurulduğu takdirde; Kurul tarafından uygun görülen desteklemeye esas tutarın %25’una kadar erken ödeme, KOSGEB bütçe imkânları dâhilinde teminat karşılığında yapılabilecektir.

Desteklenen kalemler aşağıdaki gibidir:

 • Makine-teçhizat desteği
 • Yazılım gideri desteği
 • Personel gideri desteği
 • Bilgi Transferi desteği
 • Test-Analiz, Kalibrasyon ve Referans Numune desteği
 • Hizmet alımı desteği

Destek oranları aşağıdaki gibidir:

 • Destek Oranı % 70 Geri Ödemesiz
 • Makine-Teçhizat Giderleri için % 70 Geri Ödemesiz ve %30 Geri Ödemeli

ÖNEMLİ NOTLAR:

 • Makine-Teçhizat giderleri ve yazılım giderleri için; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014 /35 sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda destek oranlarına % 15 ilave edilir. Bu durumda geri ödemeli destek oranından %15 eksiltme yapılır.
 • Stratejik Ürün Destek Programından bir defa faydalanılır.
 • KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programından yararlanan İşletmeler aynı ürün için Stratejik Ürün Destek Programından yararlanamaz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here