KOSGEB KOBİGEL Destek Programı İmalat Sanayinde Dijitalleşme Çağrıları Yayınlandı.

0
580
views

Hızlı ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için; modern imalat ve bilişim teknolojilerinin desteği ile verimlilik ve yüksek katma değer odaklı imalat sanayi yapısının oluşturulması gerekmektedir.

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında hazırlanan “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” temalı 2020-01 ve 2020-02 Proje Teklif Çağrılarının genel amacı:

İmalat sanayi sektöründe milli imkanlar ağırlıklı olarak dijitalleşme için;

 • Yerli ve yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek,
 • İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmaktır.

BAŞVURU YAPILABİLECEK PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI

2020-01 Proje Teklif Çağrısı: “İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi

Akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştiren elektronik, bilişim, makine imalat sektörlerindeki teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler; imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden birini veya entegre çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte içeren ürün / yazılımlarında katma değer arttırıcı iyileştirmeler yapmak ve/veya geliştirdikleri ürün / yazılımlarını ticarileştirmek için proje sunabilecektir.

Sadece ticarileştirme (tanıtım – pazarlama – satış) amaçlı proje sunacak olanların, ürünlerini kamu desteğiyle geliştirerek başarılı tamamladıklarına veya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ya da ArGe Merkezi projesi çıktısı olduğuna dair belge ibraz etmeleri şarttır. İş paketlerinde katma değer arttırıcı iyileştirmeler bulunan başvuru sahiplerinde ise bu belge şartı aranmayacaktır.

2020 – 02 Proje Teklif Çağrısı: “İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması”

İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek için proje sunabilecektir.

KOBİ’LERİN PROJE SUNABİLECEKLERİ KONU BAŞLIKLARI:

 • Büyük verinin analitik yöntemlerle işlenmesi ve imalat sanayinde kullanımı
 • İmalat sanayinde nesnelerin interneti
 • İmalat sanayinde endüstriyel robot teknolojileri
 • İmalat sanayinde akıllı sensör teknolojileri
 • Yapay zekaya dayalı siber fiziksel akıllı fabrika sistem ve bileşenleri
 • İmalat sanayinde siber güvenlik
 • İmalat sanayinde akıllı ve esnek otomasyon sistemleri
 • İmalat sanayinde artırılmış gerçeklik / sanal gerçeklik teknolojileri

2020-01 veya 2020.-02 proje teklif çağrılarının yalnızca biri için başvuru yapılabilecektir. Çağrı kapsamındaki uygun proje konuları içinden ise çoklu seçim yapılabilecektir.

Destek Oranları

Destek oranı %60’dır. Bu oran üzerinden desteğin %30’u geri ödemesiz destek ve %70’i teminat karşılığı geri ödemeli destek olarak ödenecektir.

Personel giderleri için ise, destek oranı dikkate alınmaksızın programda belirlenen tutarlarlarda geri ödemesiz destek sağlanır.

Destek Üst Limitleri

 • Geri Ödemeli Destek:700.000 TL
 • Geri Ödemesiz Destek: 300.000 TL

Desteklenecek Giderler

 • Personel Giderleri
 • Makine-Teçhizat Giderleri
 • Yazılım Giderleri
 • Hizmet Alım Giderleri

Gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, stopaj, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

Başvuru Yapabilecek Kurum ve Kuruluşlar

Proje sunacak işletmelerin KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve aktif olmaları gerekmektedir.

Son Başvuru Tarihi

Proje çağrısı için başvuru sistemi 17 Eylül 2020 günü saat 23:59’da kapatılacaktır. Son başvuru tarih ve saatinden önce başvuru sahibi tarafından onaylanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here