KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı Güncellendi!

0
891
views

KOSGEB Genel Destek Programı adını değiştirerek  24 Eylül 2018 itibariyle İşletme Geliştirme Destek Programı olarak devam ettirdi.

İşletme Geliştirme Destek Programı’nda uygulanan değişiklikler programın işlevsel olması için yeterli olmadı. 2 Ocak 2020 tarihinde ise programın uygulama usul esasları da radikal olarak revizyona uğradı.

İlk yapılan değişiklik;

İşletme Geliştirme Destek Programı’na başvurmak isteyen işletmelerin,

Gerçek veya Tüzel kişi statüsünde olması,

KOSGEB Veritabanına kayıtlı olması,

KOBİ Bilgi Beyannamesi’nin güncel olması gerekiyor.

Gerçekleştirilen en büyük değişiklik ise İşletme Geliştirme Destek Programı’na başvurarak başvuru ekranlarını aktif hale getiren işletmeler tüm desteklere başvurmuş sayılacaklar. İki yıl boyunca aşağıda belirtilen desteklere tekrar bir başvuru yapmak zorunda kalmayacaklar ve sadece destek kalemi için harcama yapıldıktan sonra Ödeme Başvurusu gerçekleştirecekler.

İki yıl sonunda net satış hasılatı en az %10 oranında artan işletmeler bir defaya mahsus olmak üzere programdan yeniden başvurabilecekler.

KOSGEB İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
DESTEK ADI GEÇERLİ LİMİT DESTEK ORANI AÇIKLAMA
1 Yurt İçi Fuar Desteği 50.000.- ₺ 60%
2 Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 30.000.- ₺ 60% 20.000.- ₺’den 30.000.- ₺’ye yükseltildi.
KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın %100 (yüz) oranında desteklenir.
3 Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 50.000.- ₺ 60% Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 (yirmi) ilave edilir.
En az 5 çalışanı olan işletmeler yararlanabilir.
4 Tasarım Desteği 50.000.- ₺ 60% 25.000.- ₺’den 50.000.- ₺’ye yükseltildi.
5 Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 30.000.- ₺ 60% TSE ve TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler ve hizmetler %100 (yüz) oranında desteklenir.
6 Belgelendirme Desteği 30.000.- ₺ 60% TSE ve TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler ve hizmetler %100 (yüz) oranında desteklenir.
7 Test ve Analiz Desteği 30.000.- ₺ 60% TSE’den alınacak hizmetler destek üst limitleri dahilinde %100 (yüz) oranında desteklenir.
8 Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği 80.000.- ₺ 60% 75.000.- ₺’den 80.000.- ₺’ye yükseltildi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, belirlenen destek oranlarına %15 (onbeş) ilave edilir.
9 Bağımsız Değerlendirme Desteği 20.000.- ₺ 60% Genel Destek Programı ile kaldırılan destek yeni kapsamı ile İşletme Geliştirme Destek Programı’na eklendi.
x Eğitim Desteği KALDIRILDI

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here