KOBİ TEKNOYATIRIM – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

0
286
views

Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesidir.

  • İdare Başkanlığınca belirlenen; KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda belirlenen alanlarda yer alan;
  • KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
  • Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
  • Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
  • Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,
  • Patent belgesi ile koruma altına alınan,
  • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
  • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,
  • prototip çalışması tamamlanmış teknolojik ürün sahipleri veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler yararlanır.

Yatırım Projesi Süresi: Azami 36 Ay, İşletme Giderleri Desteği süresi 1 yıldır.

Destek Üst Limiti (geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz): 5.000.000 TL

Mikro İşletmeler:  Geri ödemesiz olarak  %70* + Yüksek Teknoloji: +%5

Orta ve Küçük İşletmeler: Geri Ödemesiz olarak  %60 + Yüksek Teknoloji: +%5

Makine-Teçhizat ve Yazılım İçin Destek Oranları (Geri Ödemesiz + Geri Ödemeli): %100 kadar desteklenir.

Geri ödemeli destek kapsamında talep edilen teminatlar için %100 Teminat Giderleri Desteği sağlanır.

*(Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına  %15 ilave edilir ve kalan destek oranı kadar geri ödemeli destek verilir.)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here