KOBİ Nedir?

0
648
views

Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ):  İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan ve mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimleri veya girişimleri ifade etmektedir.

18 Eylül 2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ( 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) “KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkındaki Karar” ile belirlenen;

 • Madencilik ve taş ocakçılığı
 • İmalat – Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı
 • Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri
 • İnşaat
 • Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı
 • Ulaştırma ve depolama
 • Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri
 • Bilgi ve iletişim
 • Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
 • İdari ve destek hizmet faaliyetleri
 • Kültür, sanat ve diğer hizmet faaliyetleri sektörlerinde faaliyet gösterenler oluşturmaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here