Kalkınma Ajansı Nedir?

0
669
views

Kalkınma Ajansları Kalkınma Bakanlığı tarafından koordine edilmektedir. Kalkınma Bakanlığının bundan önceki adı Devlet Planlama Teşkilatıdır. Türkiye’de bulunan bölgeler arasındaki eşitsizliklerin azaltılması ve bölgesel kalkınmanın sağlanması için faaliyet gösteren özerk kuruluşlardır.

Özerk bir yapı olmalarına rağmen doğrudan uygulama yapan kuruluşlardan değildirler. Türkiye genelinde her biri Düzey 2 Bölgelerinde kurulan 26 adet Kalkınma Ajansı mevcuttur.

Kalkınma Ajansları isimleri ve bölgeleri aşağıdaki gibidir:

 • İZMİR KALKINMA AJANSI (İzmir)
 • ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI (Adana, Mersin)
 • İSTANBUL KALKINMA AJANSI (İstanbul)
 • MEVLANA KALKINMA AJANSI (Konya, Karaman)
 • ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat)
 • KUZEYDOĞU KALKINMA AJANSI (Erzurum, Erzincan Bayburt)
 • DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI (Muş, Hakkari, Bitlis, Van)
 • İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (Adıyaman, Gaziantep, Kilis )
 • KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
 • DİCLE KALKINMA AJANSI (Batman, Mardin, Siirt, Şırnak)
 • TRAKYA KALKINMA AJANSI (Edirne, Kırklaraeli, Tekirdağ)
 • GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI (Balıkesir, Çanakkale)
 • GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI (Aydın, Denizli, Muğla)
 • ZAFER KALKINMA AJANSI (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak)
 • BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI (BEBKA)
 • DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
 • ANKARA KALKINMA AJANSI (Ankara)
 • BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (Antalya, Isparta, Burdur)
 • DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye)
 • AHİLER KALKINMA AJANSI (Aksaray, Kırıkkale ,Kırşehir, Nevşehir, Niğde)
 • ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (Kayseri, Sivas, Yozgat)
 • BATI KARADENİZ KALKINMAAJANSI (Bartın, Karabük, Zonguldak)
 • KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI (Kastamonu, Çankırı, Sinop)
 • DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI(Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon)
 • SERHAT KALKINMA AJANSI (Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars)
 • FIRAT KALKINMA AJANSI (Bingöl, Elazığ, Tunceli, Malatya)

Kalkınma Ajanslarının görevleri kuruluş kanununa göre aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 • Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak.
 • Bölge plân ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak; bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Kalkınma Bakanlığına bildirmek.
 • Bölge plân ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak.
 • Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve bölge plân ve programları açısından önemli görülen diğer projeleri izlemek.
 • Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek.
 • Ajansa tahsis edilen kaynakları, bölge plân ve programlarına uygun olarak kullanmak veya kullandırmak.
 • Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek.
 • Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak.
 • Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek.
 • Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek.
 • Türkiye’nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak.
 • Ajansın faaliyetleri, malî yapısı ve ajansla ilgili diğer hususların güncel olarak yayınlanacağı bir internet sitesi oluşturmak.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here