Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması

0
600
views

Ülkemizde bir girişimde bulunmak, bunu kurmak, geliştirmek ve sürdürebilmek giderek zor bir hale geliyor. Bu yüzden girişimcilik ile ilgili yarışmaları takip eder oldum. Tübitak tarafından düzenlenen bu yarışmanın en güzel yani Açık Öğretim Fakülteleri dâhil öğrenci olmak başvuru yapmak için yeterli.

Diğer yandan dünya büyük bir çaba ile dijital dönüşüm için süreçlerini tamamlarken biz bu durumun çok gerisindeyiz.  4. Sanayi Devrimi kapsamındaki gelişmeler doğrultusunda sanayide dijital dönüşüm ile ilgili konularda katma değeri yüksek projeler üretenler için harika bir proje çağrısı.

Programın hedefleri:

-Ülkemizin uluslararası rekabet gücünü arttırmak için bilimsel bilginin ticari değere dönüşmesine,

– Gençlerin kendilerine kariyer hedefleri oluşturmalarına ve böylece bilinçli ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesine,

-Kariyerlerinde girişimcilik fırsatlarını değerlendirmeyi hedefleyen öğrencilerin “öğrenme ve uygulama” deneyimi kazanmasına,

– Etkin çalışabilen, stratejik düşünebilen, küresel entegrasyon sürecini başarıyla yönetebilecek girişimciler ile yeni işletmeler kazandırılmasına katkı sağlamaktır.

Programa başvuru yapmak için Türkiye’de ve KKTC’de yer alan yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans veya Lisans öğrencisi olmak yeterlidir. Fakat;

-Adaylar, yarışma kategorilerinden sadece birine başvurabilirler. Yarışmaya bireysel olarak veya

en fazla 3 kişiden oluşan ekipler halinde başvuru yapılabilir. Başvuru, ekip adına ekip temsilcisi

tarafından yapılır. Yani; Projenin 3’ten fazla kişi tarafından hazırlanması durumunda, proje ekibinin ortak kararıyla ekip üyeleri arasından 3 kişi seçilerek başvuru yapılabilir. Bu durumda ekip dışında kalanların hak talebinde bulunmayacaklarını taahhüt eden muvafakatnameleri istenir.

– Yarışmanın her kategorisinde ekiplerin yenilikçi iş fikirleri getirmesi zorunludur. Yani; Proje başvuruları tamamıyla yeni bir uygulama, yerel bölge için yeni bir uygulama, var olan bir

uygulamanın yeni bir alanda kullanılması veya var olan bir uygulamanın geliştirilmiş/genişletilmiş

kullanımına, yönelik yenilikçi fikir ve uygulama içermelidir.

-Adaylar hali hazırda ticarileşmiş bir ürünle başvuruda bulunamazlar.

-Adaylar projelerini bir danışman eşliğinde de hazırlayabilirler.

Başvurulacak konular ise aşağıdaki gibidir:

Temel Sektörler Kategorisi: Tüm sektörlere yönelik yenilikçi uygulama fikirlerinin alındığı bu kategoride bölgesel ve/veya ulusal verimliliğe, kalkınmaya ve istihdama katkı sağlayacak nitelikte girişim fikirleri aranmaktadır. Bu kategori geleneksel iş kollarında (sanayi, tarım, hayvancılık, enerji, çevre) verimlilik ve yenilikçi bakış sağlayacak uygulama fikirlerini kapsamaktadır. Ayrıca özellikle bölgesel anlamda günlük yaşam kalitesini ve verimliliği arttıracak yenilikçi uygulama fikirleri de bu kategori altında değerlendirilmektedir.

 Tekno Girişimcilik Kategorisi: Bu kategoride, yarışmacılar yenilikçi ve teknoloji tabanlı olmak koşuluyla her konuda ve diledikleri sektöre yönelik olarak proje teklifi getirebilirler. Konuların seçiminde ticari başarı şansına ve uygulanabilirliğe önem verilmelidir. Başvuru sahiplerinden, bilişim sektöründe yenilikçi uygulamaları, elektronik sektörüne yönelik çözümler, biyoteknoloji alanında mühendislik ve teknolojik altyapıyı barındıran uygulamalar ile ileri malzeme gibi teknolojiyi kullanan alanlarda fikir geliştirmeleri beklenir.

 Sosyal Girişimcilik Kategorisi: Toplumsal sorunlara çözüm getirmeye yönelik yenilikçi fikirleri kapsamaktadır. Bu kategoride eğitim, insan hakları, göç, kalkınma gibi birçok alanda sosyal dönüşüm gerçekleştirme amaçlanmaktadır.

Başvuru tarihleri 7-25 Mayıs 2018 tarihleri arasındadır. Daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki linki inceleyebilirsiniz.

https://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-universite-girisimcilik-ve-yenilikcilik-yarismasi

Yazın yüzümüze gülümsediği bu günlerde; hareketli, bereketli ve mutlu bir hafta dilerim.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here