Dijital Yatırım, Dijital Atılım

0
434
views
Ar-Ge

Gelişen dünya teknolojileri hayatımızın her alanına girmiş durumda.Global rekabet ve güç dengeleri artık üretim, sanayi, iş gücü gibi kavramlar ile ölçülmek yerine teknoloji ile tanımlanır oldu.

Türkiye’de bu gelişime ayak uydurmak için Ar-Ge ve ileri teknoloji konularına daha fazla ilgi gösterme kararı aldı. 2023 kadar Ar-Ge harcamalarının mili gelirimize oranının %0,96’dan %1,8’e çıkması hedeflenmektedir. Bu yıl yapılan toplam harcama miktarının yıl sonu itibariyle 15 milyar 5897 milyon TL olması beklenmektedir.

5 yılda bir yapılan ve 11. Kalkınma Planı’nda Ar-Ge özellikle belirtilmiştir. Siber güvenlik, turizm, kimya,ilaç, otomotiv, makine ve elektrikli teçhizat konularında gelişim ve yatırım yapılması planlanmaktadır.

Kritik olarak görülen alanlar ise yapay zeka, arttırılmış gerçeklik, nesnelerin interneti, enerji depolama, ileri malzeme, kuantum ve nesnelerin internetidir.

Ar-Ge, Bilişim ve Teknoloji Sektörleri Giderek Büyüyor.

Tahmini olarak yapay zekanın global ticaret katkısı 2030 yılına kadar 15,7 trilyon dolar olması bekleniyormuş. Bu pay içerisinde Türkiye kendini geliştirmez ise alacağı pay da oldukça düşecektir.

2019 yılı verilerini henüz oluşmadığı için 2018 yılına bakmak gerekirse Türkiye sektörel olarak 132 milyar TL’lik bir hacme sahiptir ve yapılan ihracatın da büyük çoğunluğu Avrupa bölgesinedir.

Yıllar içerisinde ülkemizde gelişmeler de mevcuttur fakat dünya hızına yakın değildir. Türkiye’de Ar-Ge personeli istihdamı 2001’de 75 bine yakınken, 2018 yılında 266 bini aşmıştır. Rakamsal olarak büyük görünse de yıllar içerisindeki gelişim oranları bir hayl, düşüktür.

Devlet destekleri özel sektörü besliyor.

Ar-Ge konusunda destek almayan özel sektör firmaları TÜBİTAK ve KOSGEB desteklerinden faydalanabilir.

TÜBİTAK’a başvuru yapmak isteyenler aşağıda yer alan programları seçebilir;

1.1501 Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme Programı

2.1507 KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı

3.1509 Uluslararası Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme Programı

4.1505 Üniversite Sanayi İşbirliği Destek Programı

5.1521 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı

6.1512 Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı.

KOSGEB Ar-Ge İnovasyon Programı ise;

Süresiz şekilde başvuru kabul etmektedir. KOBİ veya girişimciler başvuru yapabilirler. En az 12, en fazla 24 ay olmak üzere proje süreleri belirlenebilir.

Programa BOBİ kategorisine girmeyen firmalar başvuru yapabilir. Yani yıllık çalışan sayıları 250 kişiden fazla olmamalıdır, , yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 40 milyon TL’den az olmalıdır.

Proje içerisinde,

-Makine – teçhizat,

– Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti,

-Seyahat giderleri,

-Personel giderleri,

-Yazılım ve yayın giderleri gibi kalemler desteklenmektedir.

Ar-Ge konusunda ülke olarak büyük gelişimler göstererek, dünya piyasasında iyi bir oyuncu olmamızı diliyorum.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here