Desteklenmeyen Sektörler Nelerdir?

0
509
views

 

KOSGEB TARAFINDAN DESTEKLENMEYEN SEKTÖRLER

Aşağıdaki liste KOSGEB tarafından resmi internet sitesinde desteklenmeyen sektör şeklinde yayınlanmış geçerliliği yapılacak olan bir sonraki düzenlemeye kadar geçerlidir.

NACE Rev 2 Kodu Sektör Adı
A TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri
01.1 Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
01.11 Tahılların (pirinç hariç), baklagillerin ve yağlı tohumların yetiştirilmesi
01.12 Çeltik (kabuklu pirinç) yetiştirilmesi
01.13 Sebze, kavun-karpuz, kök ve yumru sebzelerin yetiştirilmesi
01.14 Şeker kamışı yetiştirilmesi
01.15 Tütün yetiştirilmesi
01.16 Lifli bitkilerin yetiştirilmesi
01.19 Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) diğer bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
01.2 Çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
01.21 Üzüm yetiştirilmesi
01.22 Tropikal ve subtropikal meyvelerin yetiştirilmesi
01.23 Turunçgillerin yetiştirilmesi
01.24 Yumuşak çekirdekli meyvelerin ve sert çekirdekli meyvelerin yetiştirilmesi
01.25 Diğer ağaç ve çalı meyvelerinin ve sert kabuklu meyvelerin yetiştirilmesi
01.26 Yağlı meyvelerin yetiştirilmesi
01.27 İçecek üretiminde kullanılan bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
01.28 Baharatlık, aromatik (ıtırlı), uyuşturucu nitelikte ve eczacılıkla ilgili bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
01.29 Diğer çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
01.3 Dikim için bitki yetiştirilmesi
01.30 Dikim için bitki yetiştirilmesi
01.4 Hayvansal üretim
01.41 Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği
01.42 Diğer sığır ve manda yetiştiriciliği
01.43 At ve at benzeri diğer hayvan yetiştiriciliği
01.44 Deve ve devegillerin yetiştiriciliği
01.45 Koyun ve keçi yetiştiriciliği
01.46 Domuz yetiştiriciliği
01.47 Kümes hayvanları yetiştiriciliği
01.49 Diğer hayvan yetiştiriciliği
01.5 Karma çiftçilik
01.50 Karma çiftçilik
01.6 Tarımı destekleyici faaliyetler ve hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler
01.61 Bitkisel üretimi destekleyici faaliyetler
01.62 Hayvan üretimini destekleyici faaliyetler
01.63 Hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler
01.64 Bitkisel üretim için tohumun işlenmesi
01.7 Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri
01.70 Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri
02 Ormancılık ve tomrukçuluk
02.1 Orman yetiştirme (Silvikültür) ve diğer ormancılık faaliyetleri
02.10 Orman yetiştirme (Silvikültür) ve diğer ormancılık faaliyetleri
02.2 Tomrukçuluk
02.20 Tomrukçuluk
02.3 Ağaç dışındaki yabani olarak yetişen ürünlerin toplanması
02.30 Yabani olarak yetişen odun dışı ürünlerin toplanması
02.4 Ormancılık için destekleyici faaliyetler
02.40 Ormancılık için destekleyici faaliyetler
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği
03.1 Balıkçılık
03.11 Deniz balıkçılığı
03.12 Tatlı su balıkçılığı
03.2 Su ürünleri yetiştiriciliği
03.21 Deniz ürünleri yetiştiriciliği
03.22 Tatlı su ürünleri yetiştiriciliği
G TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET; MOTORLU KARA TAŞITLARININ VE MOTOSİKLETLERİN ONARIMI (Bu Başlıkta Desteklenmeyecek Faaliyetler Aşağıdakilerdir.)
46.34 Sadece alkollü içecek toptan ticareti yapanlar
46.35 Tütün ürünlerinin toptan ticaretı
I KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETİ FAALİYETLERİ (Bu Başlıkta Desteklenmeyecek Faaliyetler Aşağıdakilerdir.)
56.30 Sadece; bar, taverna, kokteyl salonu, diskotek, birahane, kahve salonu hizmeti verenler
J BİLGİ VE İLETİŞİM (Bu Başlıkta Desteklenmeyecek faaliyetler Aşağıdakilerdir.)
59.11 Sadece; sinema filmi, video yapım faaliyetleri yapanlar
59.12 Sadece; sinema filmi, video çekim sonrası faaliyetleri yapanlar
59.13 Sadece; sinema filmi, video dağıtım faaliyetleri yapanlar.
59.14 Sinema filmi gösterim faaliyetleri
59.2 Ses kaydı ve müzik yayıncılığı faaliyetleri
59.20 Ses kaydı ve müzik yayıncılığı faaliyetleri
K FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ
64 Sigorta ve emeklilik fonları hariç finansal hizmet faaliyetleri
64.1 Parasal aracı kuruluşların faaliyetleri
64.11 Merkez bankası faaliyetleri
64.19 Diğer parasal aracılık faaliyetleri
64.2 Holding şirketlerinin faaliyetleri
64.20 Holding şirketlerinin faaliyetleri
64.3 Tröstler, fonlar ve diğer mali varlıklar
64.30 Tröstler, fonlar ve diğer mali varlıklar
64.9 Sigorta ve emeklilik fonları hariç diğer finansal hizmet faaliyetleri
64.91 Finansal kiralama
64.92 Diğer kredi verme faaliyetleri
64.99 Sigorta ve emeklilik fonları hariç başka yerde sınıflandırılmamış diğer finansal hizmet faaliyetleri
65 Zorunlu sosyal güvenlik hariç, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları
65.1 Sigorta
65.11 Hayat sigortası
65.12 Hayat sigortası dışındaki sigortalar
65.2 Reasürans
65.20 Reasürans
65.3 Emeklilik fonları
65.30 Emeklilik fonları
66 Finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler
66.1 Sigorta ve emeklilik fonları hariç, finansal hizmetler için yardımcı faaliyetler
66.11 Finansal piyasaların yönetimi
66.12 Menkul kıymetler ve emtia sözleşmeleri simsarlığı
66.19 Sigorta ve emeklilik fonları hariç, finansal hizmetler için yardımcı diğer faaliyetler
66.2 Sigorta ve emeklilik fonuna yardımcı faaliyetler
66.21 Risk ve hasar değerlemesi
66.22 Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
66.29 Sigorta ve emeklilik fonuna yardımcı diğer faaliyetler
66.3 Fon yönetimi faaliyetleri
66.30 Fon yönetimi faaliyetleri
L GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
68 Gayrimenkul faaliyetleri
68.1 Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması
68.10 Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması
68.2 Kendine ait veya kiralanan gayrimenkulün kiraya verilmesi veya işletilmesi
68.20 Kendine ait veya kiralanan gayrimenkulün kiraya verilmesi veya işletilmesi
68.3 Bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olan gayrimenkul faaliyetleri
68.31 Gayrimenkul acenteleri
68.32 Bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak gayrimenkulün yönetilmesi
M MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER (Bu Başlıkta Desteklenmeyecek faaliyetler Aşağıdakilerdir.)
69 Hukuk ve muhasebe faaliyetleri
69.1 Hukuk faaliyetleri
69.10 Hukuk faaliyetleri
69.2 Muhasebe, defter tutma ve denetim faaliyetleri; vergi müşavirliği
69.20 Muhasebe, defter tutma ve denetim faaliyetleri; vergi müşavirliği
75 Veterinerlik hizmetleri
75.0 Veterinerlik hizmetleri
75.00 Veterinerlik hizmetleri
P EĞİTİM
85 Eğitim
85.1 Okul öncesi eğitim
85.10 Okul öncesi eğitim
85.2 İlköğretim
85.20 İlköğretim
85.3 Ortaöğretim
85.31 Genel ortaöğretim
85.32 Teknik ve mesleki orta öğretim
85.4 Yükseköğretim hizmetleri
85.41 Ortaöğretim sonrası üniversite derecesinde olmayan eğitim
85.42 Yükseköğretim
85.5 Diğer eğitim
85.51 Sporlar ve eğlence eğitimi
85.52 Kültürel eğitim
85.53 Sürücü kursu faaliyetleri
85.59 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer eğitim
85.6 Eğitimi destekleyici faaliyetler
85.60 Eğitimi destekleyici faaliyetler
Q İNSAN SAĞLIĞI VE SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİ
86 İnsan sağlığı hizmetleri
86.1 Hastane hizmetleri
86.10 Hastane hizmetleri
86.2 Tıp ve dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri
86.21 Genel hekimlik uygulama faaliyetleri
86.22 Uzman hekimlik ile ilgili uygulama faaliyetleri
86.23 Dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri
86.9 İnsan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler
86.90 İnsan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler
87 Yatılı bakım faaliyetleri
87.1 Hemşireli yatılı bakım faaliyetleri
87.10 Hemşireli yatılı bakım faaliyetleri
87.2 Zihinsel engellilere, ruh hastalarına ve madde bağımlılarına yönelik yatılı bakım faaliyetleri
87.20 Zihinsel engellilere, ruh hastalarına ve madde bağımlılarına yönelik yatılı bakım faaliyetleri
87.3 Yaşlılar ve bedensel engellilere yönelik yatılı bakım faaliyetleri
87.30 Yaşlılar ve bedensel engellilere yönelik yatılı bakım faaliyetleri
87.9 Diğer yatılı bakım faaliyetleri
87.90 Diğer yatılı bakım faaliyetleri
88 Barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler
88.1 Yaşlılar ve bedensel engelliler için barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler
88.10 Yaşlılar ve bedensel engelliler için barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler
88.9 Barınacak yer sağlanmaksızın verilen diğer sosyal hizmetler
88.91 Çocuk bakım (kreş, vb.) faaliyetleri
88.99 Başka yerde sınıflandırılmamış barınacak yer sağlanmaksızın verilen diğer sosyal yardım hizmetleri
R KÜLTÜR, SANAT, EĞLENCE, DİNLENCE VE SPOR (Bu Başlıkta Desteklenmeyecek faaliyetler Aşağıdakilerdir.)
90 Yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri
90.0 Yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri
90.01 Gösteri sanatları
90.02 Gösteri sanatlarını destekleyici faaliyetler
90.03 Sanatsal yaratıcılık faaliyetleri
90.04 Sanat tesislerinin işletilmesi
92 Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri
92.0 Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri
92.00 Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri
93 Spor faaliyetleri, eğlence ve dinlence faaliyetleri
93.1 Spor faaliyetleri
93.11 Spor tesislerinin işletilmesi
93.12 Spor klüplerinin faaliyetleri
93.13 Form tutma salonları ile vücut geliştirme salonları
93.19 Diğer spor faaliyetleri
93.2 Eğlence ve dinlence faaliyetleri
93.21 Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri
93.29 Diğer eğlence ve dinlence faaliyetleri
S DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ (Bu Başlıkta Desteklenmeyecek faaliyetler Aşağıdakilerdir.)
94 Üye olunan kuruluşların faaliyetleri
96.04 Hamam, sauna, solaryum salonu, masaj salonu ve benzeri yerlerin faaliyetleri
T HANEHALKLARININ İŞVERENLER OLARAK FAALİYETLERİ; HANEHALKLARI TARAFINDAN KENDİ KULLANIMLARINA YÖNELİK OLARAK AYRIM YAPILMAMIŞ MAL VE ÜRETİM FAALİYETLERİ
97 Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetleri
97.0 Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetleri
97.00 Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetleri
98 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mal ve hizmetler
98.1 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mallar
98.10 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mallar
98.2 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış hizmetler
98.20 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış hizmetler

 

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here