Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2019 Mali Destek Programları Yayımlandı!

0
265
views

10 Haziran 2019 tarihi itibari ile Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 3 ayrı konuda mali destek programı yayınlamıştır. Ajansın faaliyet bölgesi olan Antalya, Burdur ve Isparta’dan başvurular kabul edilecektir.

Açılan 3 çağrı programı da  kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yöneliktir.Bu programlar aşağıdaki gibidir:

  • Turizm Altyapısının Geliştirilmesi
  • Sosyal Kalkınma
  • Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi

Genel hatları ile mali destek programlarının içerik açıklaması aşağıdaki gibidir:

Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Programın amacı turizm altyapsının güçlendirilmesi yoluyla Antalya, Burdur ve Isparta’da turizm faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve turizmden elde edilen gelirin arttırılmasıdır. Programın toplam bütçesi 12 Milyon TL ‘dir.

Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki önceliklerden herhangi birisine sahip projeler desteklenecektir:

Öncelik 1: Ekoturizm faaliyetlerine yönelik altyapının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi

Öncelik    2:    Alternatif   turizm    faaliyetlerinin   gelişmesine   yönelik   altyapının iyileştirilmesi

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı                 

Programın amacı sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek üzere dezavantajlı grupların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının sağlanarak yaşam kalitelerinin yükseltilmesidir. Toplam bütçesi 3 Milyon TL’dir.

Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki önceliğe  sahip projeler desteklenecektir:

Öncelik 1: Engellilerin, kadınların, çocukların, yaşlıların, eski hükümlülerin, madde bağımlılarının ve genç işsizlerin kişisel kapasitelerinin artırılarak sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının sağlanması

Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Programın amacı; Burdur, Antalya ve Isparta’da yenilikçi model ve yöntemler kullanımıyla mesleki eğitimin kalitesinin artırılması ve bölgenin ihtiyaç duyduğu nitelikli personel ihtiyacının karşılanmasıdır.Toplam bütçe 5 Milyon TL’dir.

Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki önceliklerden herhangi birisine sahip projeler desteklenecektir:

Öncelik 1: Yenilikçi mesleki eğitim modellerinin geliştirilmesi ve mesleki eğitim altyapısının (sınıf, laboratuvar, atölye, makine-teçhizat ve eğitim materyalleri) iyileştirilmesi

Öncelik 2: Mesleki eğitime erişimde güçlük çeken kesimlerin(engelliler, hükümlüler vb.) mesleki eğitime erişiminin sağlanması

Projeler ile sağlanacak toplam proje tutarı 20.000.000 TL’dir. Başvurular başlamıştır. İnternet üzerinden son başvuru tarihi 23 Ağustos 2019, taahhütname son teslim tarihi ise 2 Eylül 2019’dur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here