BAKA – Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı – COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

0
443
views

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı sorumlu olduğu Antalya, Burdur ve Isparta bölgesine  COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında destek programı oluşturmuştur.  Başta risk grupları olmak üzere tüm toplumun sağlığının korunması, salgının yarattığı olumsuzluların giderilmesi, salgının kontrol altına alınması ve en aza indirilmesi konularında proje başvurularınızı yapabilirsiniz.

Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 6.570.000 TL’dir.

Potansiyel Başvuru Sahiplerinin; proje başvurularını Ajansın internet sitesinden erişilebilecek Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden elektronik olarak doldurmaları gerekmektedir. Sistem, yapılan başvurular için otomatik olarak bir başvuru kodu üretecek olup bu kod başvuru sürecindeki tüm işlemlerde kullanılacaktır.

Öncelikler ve Örnekleri:

Öncelik 1: Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması

1. Dezavantajlı grupların (engelliler, hamileler, çocuklar, bakıma muhtaç bireyler, mülteciler, yaşlılar vd.) ve alınan tedbirler neticesinde dezavantajlı duruma düşen bireylerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yenilikçi hizmet modelleri geliştirilmesi ve uygulanması

2. Evde bakım ve tedavi hizmetlerinin yürütülmesine, izlenmesine ve raporlanmasına yönelik organizasyon ve hizmet modelleri geliştirilmesi ve uygulanması

3. Yoğun kullanılan mekânların (hastane, işyeri, fabrika, ulaşım araçları vb.) faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli koşulların oluşturulmasına yönelik uygulamaların gerçekleştirilmesi

4. Virüs yayılımının yoğun olduğu mekânların anlık olarak belirlenmesine, gerekli önleyici ve koruyucu tedbirlerin alınmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

5. Kamuoyunun koruyucu ve önleyici tedbirler doğrultusunda yönlendirilmesine ilişkin uygulamaların geliştirilmesi

6. COVID-19 salgınının etkileri nedeniyle ortaya çıkan sorunlara yönelik psikolojik destek ve rehabilitasyon hizmetlerinin geliştirilmesi ve sunulması

 7. Pandeminin izlenmesine ve olası risklerinin tespit edilmesine yönelik yazılımlar geliştirilmesi

8. Virüsün yayılımının önlenmesini ve kontrol altına alınmasını sağlayacak kritik ürün, hizmet ve organizasyon geliştirilerek kullanıma sunulması

9. TR61 Düzey 2 Bölgesi’nde (Antalya, Isparta, Burdur) Türkçe bilmeyen kişilerin COVID-19 hakkında bilgilendirilmesini ve/veya tedavi hizmetlerine ulaşmasında sorun yaşamamasını sağlayacak uygulamaların geliştirilmesi

10. Eğitimin devamlılığını sağlayacak yazılım ve teknolojilerin geliştirilmesi

11. Yardımlaşma esaslı gönüllük oluşumları ile mahalle ve ilçe bazlı olarak ekonomik faaliyetleri destekleyecek yenilikçi çözümler geliştirilmesi

Öncelik 2: Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları

1. Gerekli standartları karşılayacak maske, bone, gözlük, eldiven, yüz siperi, koruyucu üniforma, dezenfektan vb. kişisel koruyucu ekipmanların üretilmesi ve ihtiyaç duyulan alanlarda kullanıma sunulması

2. UV dezenfeksiyon sistemleri, hava sterilizatörü gibi koruyucu sistemlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve kullanıma sunulması

3. Salgın kapsamında ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi için işletmelerin mevcut üretim sistemlerinde gerekli değişikliklerin yapılması (Örn: tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin koruyucu giysi üretmesi için gerekli ihtiyaçlar)

4. COVID-19 virüsünün hızlı ve güvenilir bir şekilde teşhisine yönelik tanı kiti geliştirilmesi, üretilmesi ve kullanıma sunulması

5. Tanı ve teşhis faaliyetleri yürütecek mevcut laboratuvarların kapasitelerinin artırılması

 6. Tedavide ihtiyaç duyulan ventilatör, yoğun bakım cihazları, yaşam destek üniteleri vb. kritik öneme sahip malzeme ve ekipmanların geliştirilmesi, üretilmesi ve kullanıma sunulması

7. COVID-19 virüsüne karşı antiviral ilaç ve aşı geliştirme çalışmalar

Öncelik 3: Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi

1. Salgından daha fazla etkilenen sektörlerde üretim faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için işletmelerde gerekli organizasyonel yapılanmanın sağlanması

2. Tedarik zincirlerinde ve lojistik faaliyetlerinde sürekliliğin sağlanması için ihtiyaç duyulan model hizmetlerin geliştirilmesi

3. Malzeme temin ve tedarik gibi konularda sektörler arası iş birliklerinin sağlanması

4. İşsizlik ve nakit akışı problemlerinin çözümüne yönelik modeller geliştirilmesi

5. Uzaktan çalışmayı kolaylaştırıcı teknolojilerin geliştirilmesi

6. İş süreçlerinin dijital teknolojiler kullanılarak uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri ile yapılandırılması

7. Gıda ve sağlık ekipmanlarına erişimi kolaylaştıracak çözümlerin geliştirilmesi

Uygun Başvuru Sahipleri

  • Odalar, Borsalar ve BirlikleriOrganize Sanayi Bölge Müdürlükleri
  • Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketleri, Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri
  • Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri
  • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları
  • Büyükşehir, İl ve İlçe Belediye Başkanlıkları,
  • İl Özel İdareleri, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ve Diğer Mahalli İdare Birlikleri
  • Bakanlıklara Bağlı Enstitüler ve Müdürlükler
  • Üniversite Rektörlükleri
  • Kar Amacı Güden İşletmeler

Son Başvuru Tarihi

İnternet Üzerinden (KAYS): 30.04.2020 Perşembe Saat:23:59

Taahhütname Teslimi: 08.05.2020 Cuma Saat:17:00

NOT: Ajans, başvuru sürecinde proje değerlendirmesine başlanılması ve başarılı projelere verilecek toplam destek miktarının programa ayrılan bütçeye ulaşması halinde programı, başvuru süreci tamamlanmadan sonlandırabilecektir.

Başvurularınızı son güne bırakmadan yaparak bütçeden gerekli katkıyı almanızı diliyorum.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here