2018 Yılı TEYDEB 2.0 Çağrı Planı Kapsamında İlk Çağrı Açıldı!

0
636
views

TEYDEB Çağrı Planı’na ait olan Genel SADE kümesi altında yer alan  Genel Çağrı 1 Ağustos 2018’de açılmıştır.

Çağrının kapsamı geneldir. Tüm Sektörlere Yönelik Araştırma, Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Çağrısı tüm sektörleri kapsamaktadır. Teknolojik yenilik içeren proje fikirlerinin tamamının desteklenmesi söz konusudur.

Çağrı metninde, söz konusu çağrı kapsamında değerlendirilen projelerin Sanayi Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesiyle gereksinim duyulan bir teknoloji alanında yerlileşmenin artması ve ithal ürünler yerine yerli muadillerinin üretilmesi, proje çıktılarının ekonomik büyümeye katkı sağlamasının beklendiği belirtilmiştir.

Çağrı başlangıç tarihi 01.08.2018 olarak belirlenmiş ve çağrı başvuruları 31.12.2018 tarihine kadar gerçekleştirilecektir. Toplam çağrı bütçesi 200.000.000 TL olarak belirlenmiş ve maksimum proje bütçesi 50.000.000 TL olarak düzenlenmiştir. Çağrı kapsamında desteklenecek harcama kalemleri personel gideri, seyahat gideri, alet/teçhizat/yazılım/yayın alımları, danışmanlık ve hizmet alımları, malzeme ve sarf alımları ile genel giderler olarak belirlenmiştir. Maksimum proje süresi 36 ay olabilir.

Genel SADE çağrıları için projeler birbirlerinden bağımsız olarak aşağıdaki ana ölçütlere göre değerlendirilir. Projenin aşağıda yer alan konulardan herhangi birini içermelidir.

-Projenin Endüstriyel ArGe İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü

-Proje planı ve kuruluşun altyapısının uygunluğu

-Proje çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği

Bu çağrıya başvurular   eteydeb2.tubitak.gov.tr adresinden yapılabilecektir.

TEYDEB 2.0 ile Gelen Değişiklikler

Sanayi destekleri (SADE) çağrılarında destek oranı büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 olarak belirlenmiştir.

Projenin destek tutarının en fazla %20’si oranında genel gider desteği ödenebilecektir.

Proje çıktısı değil, çıktının yaygın ekonomik etkisi önemli hale gelmiştir.

Hakemler firmaya ziyarette bulunmayacak, hakemler bir önerge üzerinden değerlendirme yapacak ve puanlama sistemine geçilecektir. Hakem değerlendirmeleri sonucunda belirli bir puanın üzerinde kalan projeler Grup Yürütme Kurulu (GYK)’nın değerlendirmesine sunulacaktır.

Ön Kayıt İçin Gereken Belgeler:

  • Proje Ön Kayıt Formu (Her sayfası paraflı ve kaşeli)
  • Taahhütname (Yönergede veya Uygulama Esasları Yönergesinde Kuruluş Yetkilisi tanımına uyan kişi/kişilerce imzalanmış)
  • Kuruluşa ait en son tarihli Noter Onaylı İmza Sirküleri (ıslak imzalı ve kuruluş kaşeli kopyası)
  • Kuruluşun tesciline ilişkin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (Ana sözleşmede yapılan sonraki değişiklikler dahil ve ıslak imzalı ve kuruluş kaşeli kopyası)
  • Kuruluşa ait onaylı Vergi Levhası (ıslak imzalı ve kuruluş kaşeli kopyası)
  • Kuruluşun KOBİ ise bu Niteliği Hakkında Bilgi Beyannamesi (Islak imzalı ve kuruluş kaşeli)

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here