2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği

0
554
views

Bu sene içerisinde beklenen ve işletmelerin büyük çoğunluğunun beklediği kredi desteği ile ilgili bugün KOSGEB tarafından açıklama geldi.

KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı, imalat sanayinde faaliyet gösteren ve KOSGEB Desteklerinden yasaklı olmayan İşletmelerin kullanacakları yerli ve yeni makine teçhizat alımları için uygun koşullarda finansal destek sağlanması amacıyla 2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı başvuruları 4 Haziran’da başlıyor.

Programın kapması gereği işletmelerin kullanacakları kredilerde İşletme başına en fazla 300.000.- (üçyüzbin) TL’ye kadar bankalardan kredi alabileceklerdir. Bu alınacak kredinin faiz/kâr payı bedelinin tamamı, KOSGEB tarafından karşılanacaktır. KOSGEB bu noktada kredi tutarınızı değil, faiz tutarınızı desteklemektedir. Bu konu çok karıştırılmaktadır.

Bankadan alınacak kredi tutarının faizi Sıfır (0) faiz olacaktır.

Kredi işlemi tamamlandıktan sonra İlk 6 (altı) ayı ödeme olmayacaktır. Bu 6 ayın tamamlanmasının ardından kredi tutarı üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 (otuzaltı) ay vadeli olarak geri ödenecektir.

Programdan yararlanmak isteyen işletmeler KOSGEB resmi web sayfasında (kosgeb.gov.tr) bulunan KOBİ/Girişimci Giriş menüsünden girerek e-hizmetler sayfasında “2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Başvurusu” şeklinde arama yaparak girecekleri, kredi faiz desteği kapsamında satın alacakları makine-teçhizat alımına ilişkin başvuru formunu, belirlenen tarihler arasında doldurarak KOSGEB Müdürlüğüne başvurabilecektir. Henüz sistem aktif değildir.

Süreçler aşağıdaki tarih aralıklarında gerçekleşecektir:

  • 06.2018 – 01.08.2018- İşletme başvuruları
  • 08.2018 – 13.08.2018- KOSGEB Müdürlüğü inceleme, onay ve revizyon talebi
  • 08.2018 – 24.08.2018- İşletme düzeltme ve revizyonu
  • 08.2018 – 03.09.2018- KOSGEB Müdürlüğü nihai onayı

Sistem belirlenen sürenin sonunda; her bir işletme için Değerlendirme Tablosunda yer alan Sektör, Ölçek ve Kârlılık kriterlerinden oluşan puan üzerinden (yüksekten en düşüğe doğru) 100.000.000.-TL’lik bütçe çerçevesinde başvuru sıralaması oluşturacaktır.

İşletme başına 300.000.- (üçyüzbin) TL olan faiz/kâr payı bedelinin tamamı, KOSGEB tarafından karşılanacaktır.

KOSGEB Müdürlüğü tarafından verilen onaydan sonra her bir İşletme için Yazılım Sistemi bir başvuru kodu üretecektir.

İşletme, KOSGEB Müdürlüğü’nden aldığı başvuru formu ve başvuru kodu ile protokole taraf Banka şubelerinden birine kredi başvurusunda bulunacaktır.

Kredi kullandırımı Banka Tarafından yapılacak olup, kredi tutarı Tedarikçi hesabına aktarılacaktır. Makine Teçhizatın işletmeye teslim edildiğinin tespiti ve periyodik kontrolü Banka tarafından yapılacaktır.

Teminat sıkıntısı yaşayan işletmeler, Kredi Garanti Fonu A.Ş.’nin sunduğu kefalet hizmetlerinden yararlanabileceklerdir.

Program kapsamında, aşağıda belirtilen makine teçhizat tanımı kapsamında yer alan ekipmanlar desteklenecek, bu tanımın dışında kalanlar desteklenmeyecektir.

Makine: En az bir parçası, uygun çalıştırıcı, kumanda ve güç devreleri vasıtasıyla hareket eden muhtelif parça ve gruplardan oluşan, malzemeyi işlemeye, taşımaya veya ambalajlamaya yarayan gereçler, tek başına kullanıldığında ulaşılan amacı sağlamak için tek bir bütünmüş gibi çalışmak üzere düzenlenen ve kontrol edilen makineler grubu.

Teçhizat: Bir makineye veya muhtelif makineler grubuna monte edilmek üzere piyasaya arz edilen ve bir makinenin fonksiyonunu değiştiren değiştirilebilir parçalar ve makine ile birlikte yeni satın alınacak makinenin işletimi için gerekli olan yazılım ve gereçler.

Kullanılmış makine-teçhizat bu tanımın dışındadır.

Program kapsamında; İmalat sanayinde faaliyette bulunan işletmelerin yerli ve yeni makine teçhizat alımları desteklenmekte olup; işletmelerin 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2014/35 sayılı Yerli Mali Tebliğine uygun olarak aldıkları yerli malı belgesi ile belirlenen makine ve teçhizatlar yerli malı olarak kabul edilecektir.

2016 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programından yararlanan işletmeler, 2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programından yararlanamayacaktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here